Answer
  • Q1. DCBA
  • Q2. 18
  • Q3. 49
  • Q4. 2/3
  • Q5. Mr. Orange