Answer
  • Q1. Strawberry
  • Q2. Plum
  • Q3. Grape
  • Q4. Watermelon
  • Q5. Kiwi fruit