Answer

  • Q1. Missouri
  • Q2. China-Mongolia
  • Q3. Ankara
  • Q4. 4
  • Q5. Winnipeg
  • Q6. Matabele
  • Q7. N’Djamena
  • Q8. Florida
  • Q9. Zambezi