Answer

  • Q6. Simnel Cake
  • Q7. Upside-down Cake
  • Q8. Battenberg Cake
  • Q9. Boston Cream Pie
  • Q10. Frangipane