Answer

  • Q6. D
  • Q7. C2, G3, H6, C5
  • Q8. C4
  • Q9. 2.4km
  • Q10. E2